An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.869682775" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.960128725" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_speccategory.speccat_id AS id, ip_speccategory.speccat_name AS name, ip_speccategory.speccat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile, 0) as ile FROM ip_speccategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, speccat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city, ip_powiat WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=8 AND ip_cs.subcat_id=43619 GROUP BY speccat_id ) ips ON (ips.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.subcat_id=43619 AND ip_cs.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ORDER BY ip_speccategory.speccat_name An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.341508291" to 208544 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=8 AND ip_cs.cat_id=42061 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42061 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Organizacje - opolskie.slask.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.2022007733" to 205152 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_powiat powiat, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.subcat_id=43619 AND city.powiat_id=powiat.powiat_id AND powiat.state_id=8
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.472450049" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_speccategory.speccat_id AS id, ip_speccategory.speccat_name AS name, ip_speccategory.speccat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile, 0) as ile FROM ip_speccategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, speccat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city, ip_powiat WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=8 AND ip_cs.subcat_id=43619 GROUP BY speccat_id ) ips ON (ips.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.subcat_id=43619 AND ip_cs.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ORDER BY ip_speccategory.speccat_name Agencje celne (15)Ambasady i konsulaty (8)Archiwa (0)Biura poselskie i senatorskie (0)Fundacje (0)Instytucje kościelne (0)Ministerstwa (0)Organizacje (82)Pogotowia (0)Policja (0)Pomoc społeczna (44)Prokuratury (8)Przychodnie (31)Sołectwa (0)Straże (16)Szpitale (16)Sądy i komornicy (0)Urzędy centralne (1)Urzędy pocztowe (28)Urzędy pracy (45)Urzędy skarbowe (10)Urzędy stanu cywilnego (49)Urzędy statystyczne (2)Wodociągi (18)Zakłady karne (0)
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
46-040 Ozimek, Częstochowska 15,
pow.: opolski, woj.: Opolskie
77 443 61 91
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
45-512 Opole, Obrońców Stalingradu 66,
pow.: Opole, woj.: Opolskie
77 456 78 50
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
47-100 Strzelce Opolskie, Ujazdowska 4a,
pow.: strzelecki, woj.: Opolskie
77 461 46 65
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
45-342 Opole, Drzymały 16,
pow.: Opole, woj.: Opolskie
602 369 462
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
47-200 Kędzierzyn-Koźle, Kraszewskiego 5a,
pow.: kędzierzyńsko-kozielski, woj.: Opolskie
77 482 36 86
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
45-002 Opole, Poświatowskiej 3 -5,
pow.: Opole, woj.: Opolskie
77 454 04 03
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-250 Głogówek, Winiary,
pow.: prudnicki, woj.: Opolskie
77 437 23 49
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
46-200 Kluczbork, Katowicka 9,
pow.: kluczborski, woj.: Opolskie
77 417 15 10
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl