An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.880364971" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.999501169" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=8 AND ip_cs.cat_id=42065 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42065 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Sklepy spożywcze - opolskie.slask.info
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1390675637" to 201632 bytes: No space left on device Query: SELECT ip_powiat.powiat_id as id, REPLACE(powiat_name, 'm.', '') as name, powiat_seo as seo, ip_powiat.google_border, COALESCE(SUM(ic.ile), 0) as ile FROM ip_powiat LEFT JOIN( SELECT ip_city.city_id, ip_city.powiat_id, c.ile FROM ip_city LEFT JOIN( SELECT count(ip_card.card_id) as ile, ip_card.city_id FROM ip_card, ip_city, ip_card_cs icc, ip_cs ic WHERE ip_card.city_id=ip_city.city_id AND ip_card.card_id = icc.card_id AND icc.cs_id=ic.cs_id AND ip_card.card_status = '0' AND ic.subcat_id = 43928 GROUP BY ip_card.city_id ) c ON (c.city_id = ip_city.city_id ) ) ic ON (ic.powiat_id = ip_powiat.powiat_id) WHERE state_id=8 GROUP BY id, name, seo, google_border ORDER BY powiat_seo, REPLACE(powiat_name, 'm.', '') « Cofnij do: Cała polska
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1769884565" to 208544 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=8 AND ip_cs.cat_id=42065 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42065 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-250 Głogówek, 3 Maja 24/2,
pow.: prudnicki, woj.: Opolskie
77 437 32 87
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
47-200 Kędzierzyn-Koźle, Poniatowskiego 9,
pow.: kędzierzyńsko-kozielski, woj.: Opolskie
77 482 70 01
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
49-156 Niemodlin, XXX-Lecia PRL 20,
pow.: opolski, woj.: Opolskie
600 657 302
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
49-100 Niemodlin, Opolska 29,
pow.: opolski, woj.: Opolskie
77 460 74 81
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
49-300 Skarbimierz, Lipki 48,
pow.: brzeski, woj.: Opolskie
77 412 13 11
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
45-627 Opole, Leonida Teligi 59a,
pow.: Opole, woj.: Opolskie
600 984 851
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
49-300 Brzeg, Partyzantów 3a,
pow.: brzeski, woj.: Opolskie
77 404 54 82
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
45-716 Opole, Stanisława Spychalskiego 2,
pow.: Opole, woj.: Opolskie
77 474 65 88
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-200 Prudnik, Łukowa 1,
pow.: prudnicki, woj.: Opolskie
77 436 12 35
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
47-200 Kędzierzyn-Koźle, Mjr. Henryka Sucharskiego 19,
pow.: kędzierzyńsko-kozielski, woj.: Opolskie
77 482 64 46
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl