An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1452839757" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.947620171" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=8 AND ip_cs.cat_id=42062 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42062 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Usługi finansowe - opolskie.slask.info
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-300 Nysa, Piłsudskiego 40,
pow.: nyski, woj.: Opolskie
77 433 96 98
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
45-656 Opole, Złota 54,
pow.: Opole, woj.: Opolskie
77 453 51 70
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
46-200 Kluczbork, Słowackiego 15b,
pow.: kluczborski, woj.: Opolskie
77 414 21 88
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
49-300 Brzeg, Mleczna 5,
pow.: brzeski, woj.: Opolskie
77 404 57 75
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-300 Nysa, Celna 11,
pow.: nyski, woj.: Opolskie
77 435 38 74
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-210 Biała, Zamkowy 4,
pow.: prudnicki, woj.: Opolskie
77 438 74 22
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-200 Prudnik, Rynek 6,
pow.: prudnicki, woj.: Opolskie
77 436 46 90
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-100 Głubczyce, Gdańska 28,
pow.: głubczycki, woj.: Opolskie
77 485 00 89
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
46-320 Praszka, Mickiewicza 4,
pow.: oleski, woj.: Opolskie
693 654 988
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
48-300 Nysa, Rynek 1,
pow.: nyski, woj.: Opolskie
77 433 47 98
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl